Mục đích của Gia Đình Phật Tử Việt Nam:"Đào luyện thanh thiếu đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chính – Góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội."
19:11 EST Thứ ba, 15/01/2019

Trang nhất » Tin Tức » Tu Học - Huấn Luyện » Tu học Huynh trưởng » Bậc Trì

Quyết định công nhận hoàn thành tu học bậc Kiên - Trì (2013-2014)

Đã xem: 3161

Thứ hai - 26/05/2014 07:13
Phân Ban vừa ban hành quyết định công nhận hoàn thành tu học trường kỳ bậc Kiên năm 2014 và Trì (2012-2014)

BAN TRỊ SỰ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

******

PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Số : _014-14 / GĐPT/ NH/QĐ

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BI – TRÍ – DŨNG

*******

QUYẾT ĐỊNH

 CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH TU HỌC BẬC KIÊN –BẬC TRÌ NĂM 2014

 

 

 BAN HƯỚNG DẪN

PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

 

-         Căn cứ Nội quy của Phân Ban Gia Đình Phật Tử thuộc Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương GHPGVN đã được tu chỉnh bởi Hội nghị Huynh Trưởng Cấp Tấn- Cấp Dũng của Gia Đình Phật Tử toàn quốc tổ chức vào ngày 28-29 / 7 / 2001 tại Tổ Đình Từ Đàm tỉnh Thừa Thiên –Huế., được  Hội Đồng Trị Sự GHPGVN ký quyết định ban hành số 257/2013/QĐ/HĐTS ngày 17/7/2013

-         Căn cứ quyết định số 453 / QĐ / BTS ngày 24-10-2012 của Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chuẩn y thành phần nhân sự Phân Ban Gia Đình Phật Tử tỉnh nhiệm kỳ 2012 – 2017.

-         Thông tư số 05-14/GĐPT/TT ngày 27/2/2014 vv tổ cức thi kết khóa tu học trường kỳ cho Huynh trưởng các bậc Kiên- Trì năm 2014

-         Căn cứ Quyết định số 010-14/GĐPT/TB ngày 24/3/2014 của Phân Ban GĐPT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu công cử thành phần Hội Đồng Thi Kết khóa tu học Huynh Trưởng Bậc Kiên – Bậc Trì năm 2014 tại chùa Hội Phước TP Bà Rịa

-         Căn cứ Biên Bản của Hội Đồng Thi Kết khóa ngày 06-4-2014

-         Căn cứ đề nghị của Ủy viên Nghiên Huấn Ban Hướng Dẫn

 

QUYẾT ĐỊNH

-         Điều 1 : Nay công nhận hoàn thành  chương trình tu học Huynh Trưởng trong kỳ thi kết khóa ngày 20-4-2013  tại chùa Hội Phước TP Bà Rịa như sau :

a./. Bậc Kiên : 32( Ba mưới hai) Huynh trưởng ( Có danh sách kèm theo)

b/.  Bậc Trì : 22 ( Hai mươi hai ) Huynh Trưởng ( Có danh sách kèm theo ).

-         Điều 2 : Các Huynh Trưởng Trúng Cách tu học nêu trên phải sống , tu học theo đúng Nội quy của GĐPT.VN tu chỉnh năm 2011 tại Thừa Thiên - Huế

-         Điều 3 : Các Anh Chị Chánh Thư Ký Phân Ban, Ủy Viên Nghiên Huấn, và Ban Huynh trưởng  các GĐPT trong tỉnh có nhiệm vụ thực hiện quyết định này.

-         Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký .

 

Nơi nhận

_ BHD.PT tỉnh

 “ kính báo cáo “

- Các Huynh trưởng có tên trong danh sách.

-BHT các GĐPT có tên trong danh sách

“ để thực hiện”

- Lưu hồ sơ Nghiên huấn

KHÁN

TUN THƯỜNG TRỰC BTS

TRƯỞNG BAN HDPT

 

( Đã ấn ký )

 

 

ĐĐ THÍCH THIỆN THÔNG

PL 2558

Bà Rịa, ngày 22 tháng 5 năm 2014

TM BAN HƯỚNG DẪN

TRƯỞNG PHÂN BAN

 

( Đã ký )

 

HTr Cấp Dũng

Thiện Chánh NGUYỄN NGỌC

 

 

I. DANH SÁCH

HUYNH TRƯỞNG TRÚNG CÁCH

KỲ THI KẾT KHÓA

BẬC  KIÊN

Năm 2014

 

TT

HỌ VÀ TÊN

PHÁP DANH

N.SINH

GĐPT

1

Nguyễn Xuân Quý

Huệ Quý

1996

Ngọc Lâm

2

Trần Văn Bình

 

1994

Ngọc Lâm

3

Ngô Hồng Sơn

Huệ Sơn

1997

Ngọc Lâm

4

Phan Văn Danh

Trung Dự

1997

Ngọc Lâm

5

Lê Thị Mỹ Nga

Ngọc Hiếu

1987

Ngọc Lâm

6

Đoàn Công Nhật

Chúc Hậu

1996

Bửu Thiên

7

Nguyễn Thị Lâm Oanh

Đồng Vũ

1996

Bửu Thiên

8

Phan Quang Trung

Minh Quang

1997

Vạn Tuệ

9

Văn Thị Ngọc

Tâm Hương

1997

Vạn Tuệ

10

Nguyễn Thị Kim Cương

Tâm Ngọc

1995

Giác Hoằng

11

Nguyễn Ngọc Thu

Tâm Phước

1997

Giác Hoằng

12

Mai Thị Tuyết Sương

Bổn Như

1987

Khánh Quảng

13

Mai Thị Tuyết Mai

Bổn Xuân

1992

Khánh Quảng

14

Mai Thị Mỹ Loan

Bổn Ngọc

1989

Khánh Quảng

15

Ngô Thanh Minh

Minh Thông

1972

Liên Trì

16

Nguyễn Minh Long

Trung Phi

1992

Liên Trì

17

Trần Thanh Trung

Chánh Kiến

1993

Liên Trì

18

Lê Thị Đào

Diệu Xuân

1993

Liên Trì

19

Lê Thiị Mai

Diệu Đông

1991

Liên Trì

20

Ngô Văn Phố

Minh Hợi

1978

Linh Sơn

21

Lê Thị Thanh Nhàn

Diệu Nhã

1997

Linh Sơn

22

Trần Thị Phương Thảo

Diệu Thảo

1992

Linh Sơn

23

Huỳnh Thị Thu Trang

 

1983

Linh Sơn

24

Nguyễn Đăng Quang

Nguyên Minh

1997

Linh Sơn

25

Võ Thị Diệu Hoa

Diệu Thơm

1997

Linh Sơn

26

Lê Ngọc Thông

Thiên Ngọc Thái

1995

Tường Vân

27

Trần Thị Thanh Kiều

Tín Diễm

1997

Kiên Linh

28

Nguyễn Văn Thắng

Minh Chi

1989

Hải Thuận

29

Võ Thị Nghĩa

Diệu Quý

1985

Khánh Sơn

30

Phạm Thị Trúc Linh

Diệu Ngân

1995

Khánh Sơn

31

Lâm Thị Liên

Diệu Thanh

1995

Khánh Sơn

32

Nguyễn Xuân Long

Minh Trọng

1991

Từ Quang

                            

            Tổng kết danh sách này có  32 ( Ba mươi hai ) Huynh trưởng  TRÚNG CÁCH                                                          

 

                                       TM. Hội đồng thi vượt cấp các bậc Kiên - Trì năm I và Trì năm II

                                                     Thư kí                                                  Chủ tịch                                                                                                                                                                                                             

                              Huynh trưởng Cấp Tín                      Huynh trưởng Cấp Tấn                                                          

                       Nguyên Phục Nguyễn Văn Khô      Thiện Bình NGUYỄN HỒNG TRÂN

II.DANH SÁCH

HUYNH TRƯỞNGTRÚNG CÁCH

KỲ THI KẾT KHÓA BẬC TRÌ

Khóa 2012-2014

 

TT

HỌ VÀ TÊN

PHÁP DANH

N.SINH

GĐPT

1

Trần Thị Diễm Oanh

Mỹ Diễm

1995

Ngọc Lâm

2

Trần Công Hiếu

Huệ Minh

1991

Ngọc Lâm

3

Nguyễn Thị Ngọc Thương

Mỹ Thương

1994

Ngọc Lâm

4

Lê Thị Cẩm

Diệu Tú

1991

Ngọc Lâm

5

Đoàn Thị Ngọc Trinh

Mỹ Trinh

1993

Ngọc Lâm

6

Nguyễn Trọng Tín

Thiện Tín

1990

Ngọc Lâm

7

Trần Thị Kim Loan

Diệu Mỹ

1992

Ngọc Lâm

8

Tống Nam Sơn

Tri Giác

1957

Liên Trì

9

Trần Anh Tuấn

Minh Tuấn

1974

Liên Trì

10

Nguyễn Đức Hưng

Minh Toàn

1960

Tường Vân

11

Dương Hoàng Minh

Quảng Định

1988

Tường Vân

12

Đoàn Thị Hồng San

Chúc Hiền

1995

Bửu Thiên

13

Trịnh Thuỳ Trang

Đồng Hiền

1995

Bửu Thiên

14

Phạm Trần Thanh Phong

Đồng Lưu

1991

Bửu Thiên

15

Trần Thị Thu Thảo

Diệu Quý

1995

Linh Sơn

16

Nguyễn Văn Minh Phụng

Minh Hoàng

1995

Linh Sơn

17

Hoàng Thị Thương

Diệu Nhớ

1995

Linh Sơn

18

Hoàng Hữu Nhân

Nguyên Thể

1993

Linh Sơn

19

Nguyễn Văn Tưởng

Đồng Tâm

1983

Tân Bửu

20

Trương Đức Minh

Minh Từ

1989

Từ Quang

21

Văn Thị Lê

Quảng Khánh Nho

1975

Tân Sơn

22

Nguyễn Thị Cẩm Linh

Quảng Khánh Vĩnh

1988

Tân Sơn

 

                   Tổng kết danh sách này có….22…( Hai mươi hai).Huynh trưởng trúng cách                    

                                       

                                       TM. Hội đồng thi vượt cấp các bậc Kiên - Trì năm I và Trì năm II

                                                     Thư kí                                                  Chủ tịch                                                                                                                                                                                                             

                             Huynh trưởng Cấp Tín                                 Huynh trưởng Cấp Tấn                                                          

                  Nguyên Phục Nguyễn Văn Khôi                  Thiện Bình NGUYỄN HỒNG TRÂN

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 61

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 60


Hôm nayHôm nay : 1735

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 49341

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4134945

Giới thiệu

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vốn dĩ ngày xưa nó là một tỉnh, nhưng vì qua nhiều biến cố, đổi thay của lịch sử nên nó phải chịu cảnh nay tách, mai nhập. Từ Pháp thuộc, Vủng Tàu có tên là Cap Saint Jacque nằm trong Tỉnh Bà Rịa. Đến thời Ngô Đình Diệm, tỉnh được đặt tên là Phước Tuy, Cape Saint Jacque ( tức gọi là Ô Cấp ) đổi thành quận Vũng Tàu; ...............Do vậy mà Gia Đình Phật Tử của Tỉnh cũng thế và có hai nguồn rõ rệt: Vũng Tàu và Bà Rịa. Ban Biên Tập Website  xin lược qua quá trình hình thành và phát triển của Gia Đình Phật Tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.