Mục đích của Gia Đình Phật Tử Việt Nam:"Đào luyện thanh thiếu đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chính – Góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội."
06:28 ICT Thứ sáu, 14/12/2018

Trang nhất » Tin Tức » Tu Học - Huấn Luyện

Đề cương ôn tập thi kết khóa bậc Lực Trung Ương (Khóa 2011-2015)

Đã xem: 2453

Thứ tư - 20/05/2015 21:30
Đề cương ôn tập thi kết khóa bậc Lực Trung Ương (Khóa 2011-2015)

Đề cương ôn tập thi kết khóa bậc Lực Trung Ương (Khóa 2011-2015)

Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi kết khóa bậc Lực Trung Ương (Khóa 2011-2015) Ban điều hành bậc Lực xin gởi tới các anh chị đề cương ôn tập kết khóa.
A.PHẬT PHÁP:
 1. KINH DI GIÁO:
 1. Nội dung Kinh Di Giáo.
 2. Hình thức Kinh Di Giáo.
 3. Liên hệ Kinh Di Giáo với Kinh Đại Bát Niết bàn.
 4. Những lời di huấn trong Kinh Di Giáo với Kinh Đại Bát Niết bàn.
 5. Giới học, Định học và Tuệ học liên quan mật thiết trong Bát Chánh đạo.
 6. Bối cảnh Đức Phật giảng dạy trong Kinh Di Giáo.
 7. Những lời khích lệ của Đức Phật đã dạy trong Kinh Di Giáo và Kinh Đại Bát Niết bàn
 8. Chúng ta có thể kết luận gì sau khi nghiên cứu mối quan hệ giữa Kinh Đại Bát Niết bàn và Du hành với Kinh Di Giáo.?
 9. Những lời dạy của Đức Phật nói về tịnh giới, về nhất tâm nỗ lực cầu tuệ giác giải thoát.
 10. Phương pháp hành trì được Đức Phật lập đi lập lại trong Kinh Di Giáo.
 1. KINH THỦ LĂNG NGHIÊM:
 1. Chư Tổ và hàng Phật tử sau khi thâm nhập đã nhận định Kinh Thủ Lăng Nghiêm như thế nào ?
 2. Thiền sư nào có công đem Kinh Lăng Nghiêm từ Ấn Độ truyền vào Trung Hoa ?
 3. Nội dung Kinh Lăng Nghiêm dạy cho chúng ta ngộ được điều gì?
 4. Giải nghĩa đầy đủ ý nghĩa tên 19 chữ của Kinh Lăng Nghiêm.
 5. Ý nào trong bài tựa Kinh Lăng Nghiêm tán dương báo thân, hóa thân và pháp thân của Phật ?
 6. Người Huynh Trưởng GĐPT khi hướng dẫn đàn em tu học, phụng sự chánh pháp, phụng sự chúng sanh sẽ phát nguyện câu nào trong bài tựa Kinh Lăng Nghiêm?
 7. Thuộc và hiểu nghĩa bài tựa Kinh Lăng Nghiêm?
 8. Mười phương chư Phật đã tu hành chứng được quả gì ?
 1.   KINH PHÁP HOA :
 1. Tên 28 phẩm theo thứ tự của Kinh Pháp Hoa.
 2. Văn phong và ngôn ngữ Kinh Pháp Hoa.
 3. Cách phân đoạn của các ngài Trí Khải, Hải Ấn và Hòa Thượng Trí Quang gồm 2 phần hoặc 4 phần. Ngoài ra còn có cách chia bố cục Kinh Pháp Hoa thành 3 phần có những ưu điểm nào ?
 4. Phân tích ý nghĩa “Hữu học” và “Vô học” trong phẩm 9 của kinh?
 5. Giáo nghĩa quan trọng trong phẩm “Thường Bất Khinh” (Phẩm 20) của Kinh Pháp Hoa là gì ?
 6. Danh tử “Phổ môn” trong Phổ môn phẩm (phẩm 25) được Hòa Thượng Thích Chơn Thiện nhận định thế nào ?
 7. Ý nghĩa “ngôi nhà lửa” trong phẩm Thí dụ (phẩm 3) của kinh là gì ?
 8. Bồ Tát Quán Thế Âm có đầy đủ 5 đức tính và 5 phẩm chất. Hãy kể “năm quán” và “năm âm” của Bồ Tát trong phẩm Phổ Môn (phẩm 25)
 9. Giáo nghĩa hàm chứa nhiều đặc thù và sâu sắc của Kinh Pháp Hoa là gì ?
 
B. HIỂU BIẾT VỀ TỔ CHỨC :
Quán triệt Nội quy GĐPT và Nội quy Huynh Trưởng GĐPT tu chỉnh năm 2011 HĐTS Trung Ương ban hành năm 2013.
 
C. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VÀ PHẦN D : TU TẬP TỰ THÂN:
Trình bày tham luận theo nội dung đã gợi ý tại phần B được phổ biến trên trang nhà: giadinhphattu.vn mục “tu học – huấn luyện” ngày 11.4.2015.
Thời hạn nộp luận văn của Học viên bậc Lực IV sắp hết. Yêu cầu thực hiện gấp.
- See more at: http://giadinhphattu.vn/news/Tu-hoc-Huan-luyen/De-cuong-on-tap-thi-ket-khoa-bac-Luc-Trung-Uong-Khoa-2011-2015-1876/#sthash.vdpox9WO.dpuf

A.PHẬT PHÁP:
 1. KINH DI GIÁO:
 1. Nội dung Kinh Di Giáo.
 2. Hình thức Kinh Di Giáo.
 3. Liên hệ Kinh Di Giáo với Kinh Đại Bát Niết bàn.
 4. Những lời di huấn trong Kinh Di Giáo với Kinh Đại Bát Niết bàn.
 5. Giới học, Định học và Tuệ học liên quan mật thiết trong Bát Chánh đạo.
 6. Bối cảnh Đức Phật giảng dạy trong Kinh Di Giáo.
 7. Những lời khích lệ của Đức Phật đã dạy trong Kinh Di Giáo và Kinh Đại Bát Niết bàn
 8. Chúng ta có thể kết luận gì sau khi nghiên cứu mối quan hệ giữa Kinh Đại Bát Niết bàn và Du hành với Kinh Di Giáo.?
 9. Những lời dạy của Đức Phật nói về tịnh giới, về nhất tâm nỗ lực cầu tuệ giác giải thoát.
 10. Phương pháp hành trì được Đức Phật lập đi lập lại trong Kinh Di Giáo.
 1. KINH THỦ LĂNG NGHIÊM:
 1. Chư Tổ và hàng Phật tử sau khi thâm nhập đã nhận định Kinh Thủ Lăng Nghiêm như thế nào ?
 2. Thiền sư nào có công đem Kinh Lăng Nghiêm từ Ấn Độ truyền vào Trung Hoa ?
 3. Nội dung Kinh Lăng Nghiêm dạy cho chúng ta ngộ được điều gì?
 4. Giải nghĩa đầy đủ ý nghĩa tên 19 chữ của Kinh Lăng Nghiêm.
 5. Ý nào trong bài tựa Kinh Lăng Nghiêm tán dương báo thân, hóa thân và pháp thân của Phật ?
 6. Người Huynh Trưởng GĐPT khi hướng dẫn đàn em tu học, phụng sự chánh pháp, phụng sự chúng sanh sẽ phát nguyện câu nào trong bài tựa Kinh Lăng Nghiêm?
 7. Thuộc và hiểu nghĩa bài tựa Kinh Lăng Nghiêm?
 8. Mười phương chư Phật đã tu hành chứng được quả gì ?
 1.   KINH PHÁP HOA :
 1. Tên 28 phẩm theo thứ tự của Kinh Pháp Hoa.
 2. Văn phong và ngôn ngữ Kinh Pháp Hoa.
 3. Cách phân đoạn của các ngài Trí Khải, Hải Ấn và Hòa Thượng Trí Quang gồm 2 phần hoặc 4 phần. Ngoài ra còn có cách chia bố cục Kinh Pháp Hoa thành 3 phần có những ưu điểm nào ?
 4. Phân tích ý nghĩa “Hữu học” và “Vô học” trong phẩm 9 của kinh?
 5. Giáo nghĩa quan trọng trong phẩm “Thường Bất Khinh” (Phẩm 20) của Kinh Pháp Hoa là gì ?
 6. Danh tử “Phổ môn” trong Phổ môn phẩm (phẩm 25) được Hòa Thượng Thích Chơn Thiện nhận định thế nào ?
 7. Ý nghĩa “ngôi nhà lửa” trong phẩm Thí dụ (phẩm 3) của kinh là gì ?
 8. Bồ Tát Quán Thế Âm có đầy đủ 5 đức tính và 5 phẩm chất. Hãy kể “năm quán” và “năm âm” của Bồ Tát trong phẩm Phổ Môn (phẩm 25)
 9. Giáo nghĩa hàm chứa nhiều đặc thù và sâu sắc của Kinh Pháp Hoa là gì ?
 
B. HIỂU BIẾT VỀ TỔ CHỨC :
Quán triệt Nội quy GĐPT và Nội quy Huynh Trưởng GĐPT tu chỉnh năm 2011 HĐTS Trung Ương ban hành năm 2013.
 
C. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VÀ PHẦN D : TU TẬP TỰ THÂN:
Trình bày tham luận theo nội dung đã gợi ý tại phần B được phổ biến trên trang nhà: giadinhphattu.vn mục “tu học – huấn luyện” ngày 11.4.2015.
Thời hạn nộp luận văn của Học viên bậc Lực IV sắp hết. Yêu cầu thực hiện gấp.
- See more at: http://giadinhphattu.vn/news/Tu-hoc-Huan-luyen/De-cuong-on-tap-thi-ket-khoa-bac-Luc-Trung-Uong-Khoa-2011-2015-1876/#sthash.vdpox9WO.dpuf
      A.PHẬT PHÁP:
 1. KINH DI GIÁO:
 1. Nội dung Kinh Di Giáo.
 2. Hình thức Kinh Di Giáo.
 3. Liên hệ Kinh Di Giáo với Kinh Đại Bát Niết bàn.
 4. Những lời di huấn trong Kinh Di Giáo với Kinh Đại Bát Niết bàn.
 5. Giới học, Định học và Tuệ học liên quan mật thiết trong Bát Chánh đạo.
 6. Bối cảnh Đức Phật giảng dạy trong Kinh Di Giáo.
 7. Những lời khích lệ của Đức Phật đã dạy trong Kinh Di Giáo và Kinh Đại Bát Niết bàn
 8. Chúng ta có thể kết luận gì sau khi nghiên cứu mối quan hệ giữa Kinh Đại Bát Niết bàn và Du hành với Kinh Di Giáo.?
 9. Những lời dạy của Đức Phật nói về tịnh giới, về nhất tâm nỗ lực cầu tuệ giác giải thoát.
 10. Phương pháp hành trì được Đức Phật lập đi lập lại trong Kinh Di Giáo.
 1. KINH THỦ LĂNG NGHIÊM:
 1. Chư Tổ và hàng Phật tử sau khi thâm nhập đã nhận định Kinh Thủ Lăng Nghiêm như thế nào ?
 2. Thiền sư nào có công đem Kinh Lăng Nghiêm từ Ấn Độ truyền vào Trung Hoa ?
 3. Nội dung Kinh Lăng Nghiêm dạy cho chúng ta ngộ được điều gì ?
 4. Giải nghĩa đầy đủ ý nghĩa tên 19 chữ của Kinh Lăng Nghiêm.
 5. Ý nào trong bài tựa Kinh Lăng Nghiêm tán dương báo thân, hóa thân và pháp thân của Phật ?
 6. Người Huynh Trưởng GĐPT khi hướng dẫn đàn em tu học, phụng sự chánh pháp, phụng sự chúng sanh sẽ phát nguyện câu nào trong bài tựa Kinh Lăng Nghiêm?
 7. Thuộc và hiểu nghĩa bài tựa Kinh Lăng Nghiêm?
 8. Mười phương chư Phật đã tu hành chứng được quả gì ?
 1.   KINH PHÁP HOA :
 1. Tên 28 phẩm theo thứ tự của Kinh Pháp Hoa.
 2. Văn phong và ngôn ngữ Kinh Pháp Hoa.
 3. Cách phân đoạn của các ngài Trí Khải, Hải Ấn và Hòa Thượng Trí Quang gồm 2 phần hoặc 4 phần. Ngoài ra còn có cách chia bố cục Kinh Pháp Hoa thành 3 phần có những ưu điểm nào ?
 4. Phân tích ý nghĩa “Hữu học” và “Vô học” trong phẩm 9 của kinh?
 5. Giáo nghĩa quan trọng trong phẩm “Thường Bất Khinh” (Phẩm 20) của Kinh Pháp Hoa là gì ?
 6. Danh tử “Phổ môn” trong Phổ môn phẩm (phẩm 25) được Hòa Thượng Thích Chơn Thiên nhận định thế nào ?
 7. Ý nghĩa “ngôi nhà lửa” trong phẩm Thí dụ (phẩm 3) của kinh là gì ?
 8. Bồ Tát Quán Thế Âm có đầy đủ 5 đức tính và 5 phẩm chất. Hãy kể “năm quán” và “năm âm” của Bồ Tát trong phẩm Phổ Môn (phẩm 25)
 9. Giáo nghĩa hàm chứa nhiều đặc thù và sâu sắc của Kinh Pháp Hoa là gì ?
 
B. HIỂU BIẾT VỀ TỔ CHỨC :
Quán triệt Nội quy GĐPT và Nội quy Huynh Trưởng GĐPT tu chỉnh năm 2011 HĐTS Trung Ương ban hành năm 2013.
 
C. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VÀ PHẦN D : TU TẬP TỰ THÂN:
Trình bày tham luận theo nội dung đã gợi ý tại phần B được phổ biến trên trang nhà: giadinhphattu.vn mục “tu học – huấn luyện” ngày 11.4.2015.
      Thời hạn nộp luận văn của Học viên bậc Lực IV sắp hết. Yêu cầu thực hiện gấp.
 
                                                                                                                          TM. BAN ĐIỀU HÀNH BẬC LỰC IV TRUNG ƯƠNG
                                                                                                                                                   TRƯỞNG BAN
 
 
 
                                                                                                                                                 Huynh trưởng cấp Dũng
                                                                                                                                               Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 8


Hôm nayHôm nay : 908

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 37741

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4036281

Giới thiệu

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vốn dĩ ngày xưa nó là một tỉnh, nhưng vì qua nhiều biến cố, đổi thay của lịch sử nên nó phải chịu cảnh nay tách, mai nhập. Từ Pháp thuộc, Vủng Tàu có tên là Cap Saint Jacque nằm trong Tỉnh Bà Rịa. Đến thời Ngô Đình Diệm, tỉnh được đặt tên là Phước Tuy, Cape Saint Jacque ( tức gọi là Ô Cấp ) đổi thành quận Vũng Tàu; ...............Do vậy mà Gia Đình Phật Tử của Tỉnh cũng thế và có hai nguồn rõ rệt: Vũng Tàu và Bà Rịa. Ban Biên Tập Website  xin lược qua quá trình hình thành và phát triển của Gia Đình Phật Tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.