Mục đích của Gia Đình Phật Tử Việt Nam:"Đào luyện thanh thiếu đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chính – Góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội."
19:04 EST Thứ ba, 15/01/2019

Trang nhất » Tin Tức » Tu Học - Huấn Luyện » Tu học Huynh trưởng

Quyết Định Trúng cách Bậc Kiên-Trì khóa 2010-2012

Đã xem: 3727

Thứ tư - 11/09/2013 01:59
Để làm tư liệu theo dõi, Phân ban đăng tải quyết định trúng cách bậc Kiên 2012 và bậc TRì khóa 2010-2012

BAN TRỊ SỰ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

GIÁO HỌI PHẠT GIÁO VIỆT NAM

BI – TRÍ – DŨNG

ooOoo

 

            Số : _05-2012 / GĐPT.BRVT/QĐ/NH

           

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH TU HỌC TRƯỜNG KỲ

BẬC KIÊN – TRÌ

Khảo sát ngày 29-4-2012

---------

TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN

PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

 

                        Căn cứ Nội Quy Gia Đình Phật Tử thuộc GHPGVN tu chỉnh bởi Hội Nghị Huynh trưởng Cấp Tấn, cấp Dũng toàn quốc ngày  28-7-2001 tại Tổ Đình Từ Đàm, tỉnh thừa Thiên – Huế.

                        Căn cứ Quyết định số 497/QĐ/BTS.ngày 04-7-2007 của Ban TRị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Bà Rịa Vũng Tàu bổ nhiệm thành phân nhân sự Phân ban GĐPT TỈnh nhiệm kỳ 2007-2012.

                        Căn cứ thông tư số 01-2012 / GĐPT .BRVT / TT  ngày 08-2-2012 của Phân ban vv tổ chức kỳ thi hoàn thành tu học trường kỳ cho Huynh trưởng các GĐPT Toàn tỉnh

                        Căn cứ Biên Bản Hội Đồng Chấm thi Bậc Kiên ngày  04-5-2012  và  bậc Trì ngày  6/5/2012

                        Căn cứ nhu cầu Phật Sự.

                                               

QUYẾT ĐỊNH

 

-         Điều 1 : Nay công nhận các Huynh trưởng đã hoàn thành chương trình tu học trường kỳ , được khảo sát ngày 29-4-2012;

Danh  sách  đính kèm gồm :

a/.Bậc Kiên : gồm 32 ( Ba mươi hai )Huynh trưởng

b/. Bậc Trì : khóa học 2010-2012 : gồm 30 (Ba mươi) Huynh trưởng

            -Điều 2 : Các Huynh trưởng có tên trong danh sách phải tu dưỡng đạo đức, tác phong và hoàn thành trách nhiệm của mình theo đúng tinh thần bậc học .

            -Điều 3 : Các Anh chị Chánh Thư ký Phân ban , Ủy viên Nghiên Huấn, Ủy viên Nội Vụ, và các Huynh trưởng có tên trong danh sách có trách nhiệm thực hiên quyết định này

            - ĐIều 4 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

 

Nơi nhận :                                                                     PL 2556

- Ban HDPT Tỉnh Hội                                            Bà rịa, ngày 16 tháng 5 năm 2012

   “ kính báo cáo”                                                    TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN

- Các UV NH/UV NV

 “ theo dõi, lưu hồ sơ “

- Các GĐPT trong tỉnh                                                           ( Đã ký )

“ để biết, theo dõi “

- Các Huynh trưởng học viên trúng cách

  “ để thực hiện “                                                         Huynh trưởng Cấp Tấn

- - Lưu hồ sơ                                                            Thiện Chánh NGUYỄN NGỌC

 

 

 

 

 

BAN TRỊ SỰ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

BAN HƯƠNG DẪN PHẬT TỬ

ooOoo

PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BI – TRÍ – DŨNG

ooOoo

 

DANH SÁCH HUYNH TRƯỞNG

TRÚNG CÁCH KHẢO SÁT

BẬC KIÊN

KHÓA NGÀY 31-3 NĂM 2012

Tại chùa Long Quang, Hòa Long, Thị xã Bà Rịa

 

STT

Họ và tên

Pháp danh

Năm sinh

Gia Đình

Ghi chú

01

Nguyễn thị Kim Thoa

Diệu Hảo

1995

Phước Lâm

 

02

Nguyễn văn Luận

Minh Hòa

1993

Phước Lâm

 

03

Nguyễn viết Ngọc Sơn

Đồng Thiện

1993

Phước Lâm

 

04

Đoàn thị Hồng San

Chúc Hiền

1994

Bửu Thiên

Thủ Khoa

05

Trịnh Thùy Trang

Đồng Hiền

1995

Bửu Thiên

Hạng ba

06

Nguyễn văn Minh Phụng

Minh Hoàng

1995

Linh Sơn

 

07

Trần thị Thu Thảo

Diệu Quý

1995

Linh Sơn

 

08

Hoàng thị Thương

Diệu Nhớ

1995

Linh Sơn

 

09

Trần thị Mỹ Ngân

Bửu Kim

1992

Bửu Quang

 

10

Thòng Nhật Liên

Diệu Hậu

1995

Khánh Đức 2

 

11

Hồ thị Kim Cúc

Diệu Bích

1994

Khánh Đức

 

12

Trương Ngọc Sơn

Thiện Hà

1969

Khánh Đức

 

13

Nguyễn thị Ngọc Thương

Mỹ Thương

1994

Ngọc Lâm

 

14

Nguyễn thị Ngọc Trang

Ngọc Trang

1993

Ngọc Lâm

 

15

Phan thị Dư

Ngọc An

1992

Ngọc Lâm

 

16

Nguyễn trọng Tín

Thiện Tín

1990

Ngọc Lâm

 

17

Trần thị Diễm Oanh

Mỹ Diễm

1995

Ngọc Lâm

 

18

Lê Viết Hòa

Định Giải

1992

Ngọc Lâm

 

19

Phạm thị Thu Thảo

Quảng Khánh Mộc

1996

Tân Sơn

 

20

Trần thị Trang

Quảng Khánh Trọng

1996

Tân Sơn

 

21

Trần thị Minh Châu

Diệu Phúc

1995

Kim Sơn

 

22

Lê thị Hoàng Yến

Nhựt Nguyệt Nhạn

1994

Khánh Phước

 

23

Nguyễn văn Bình

Tâm Lạc

1995

Hạnh Trí

 

24

Nguyễn thị Mỹ Phượng

Diệu Uyển

1990

Phước Duyên

 

25

Võ thị Minh Hải

Diệu Hà

1973

NPT X.Mộc

 

26

Trần Phúc Hồng Vân

Minh Thanh

1990

NPT X.Mộc

Hạng Nhì

27

Lê thị Hồng Hoa

Diệu Lan

1968

NPT X.Mộc

 

28

Trương thị Huyền

Diệu Phong

1965

NPT X.Mộc

 

29

Phùng thị Thanh

Diệu Minh

1964

NPT X.Mộc

 

30

Lê thị Cẩm

Diệu Tú

1991

Ngọc Lâm

 

31

Đoàn thị Ngọc Trinh

Ngọc Trinh

1993

Ngọc Lâm

 

32

Trần Công Hiếu

Huệ Minh

1991

Ngọc Lâm

 

 

Tổng cộng danh sách này gồm 32 ( ba mươi hai ) Huynh trưởng trúng cách

 

 

 

                                                                                                                

BAN TRỊ SỰ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

ooooOoooo

PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BI – TRÍ – DŨNG

ooooOoooo

                                                                                               

DANH SÁCH HUYNH TRƯỞNG

HOÀN THÀNH TU HỌC

BẬC TRÌ

Khóa học 2010 – 2012

Khảo sát kỳ 1 : 09-4-2011 và  kỳ 2  ngày 29-4-2012

tại chùa Long Quang, xã Hòa Long, Thị xã Bà Rịa .

 

STT

HỌ VÀ TÊN

PHÁP DANH

NĂM SINH

GIA ĐÌNH

GHI CHÚ

01

Lê thị Xinh

Diệu Tâm

1963

NPT Xuyên Mộc

 

02

Nguyễn trọng Nho

Minh An

1990

Phước Duyên

 

03

Âu chí Hoàng

Nhựt Nguyên Thiên

1992

Khánh Phước

 

04

Hà thị Lệ Hà

Nguyên Hồng

1991

Khánh Phước

 

05

Lê thị Kim Nhành

Nhuận Hiền Thanh

1987

Khánh Đức

 

06

Nguyễn tấn Trực

Từ Tâm

1964

Kim Sơn

 

07

Nguyễn Hoàng Anh Châu

Huệ Tường

1991

Ngọc Lâm

 

08

Võ minh Cường

Nguyên Định

1990

Bửu Lâm

 

09

Huỳnh xuân An

Minh Xuân

1989

Phước Lâm

 

10

Nguyễn thị Diệu

Trung Vy

1954

NPT Xuyên Mộc

 

11

Nguyên tấn Nghĩa

Minh Thuận

1992

Hạnh Trí

 

13

Văng thị Trinh

Ngọc Như

1990

Ngọc Lâm

 

14

Nguyễn thị Ngọc Tuyền

Nhựt nguyên Thanh

1992

Khánh Phước

 

15

Nguyễn thành Vinh

Minh Hiếu

1992

Hạnh Trí

 

16

Nguyễn thị Thanh

Huyền Toàn

1969

NPT Xuyên Mộc

 

17

Nguyễn thị Lý

Nhuận Tín Trinh

1992

Khánh Đức

Thủ khoa

18

Phạm Đức Phương Nam

Minh Phát

1992

Hạnh Trí

 

19

Ngô xuân Việt

Nhựt Nguyên Quốc

1991

Khánh Phước

Hạng Nhì

20

Nguyễn văn Sĩ

Thiện  Hiền

1990

Liên Trì

 

21

Luyện thị Hằng

Nguyệt Hương Trang

 

Khánh Phước

 

22

Lê thị Kim Tiến

Nhuận Hiền Thành

1990

Khánh Đức

 

23

Phạm Đức Phương Việt

Minh Chánh

1993

Hạnh Trí

Hạng Ba

24

Đào Trần Huân Tú

Thị Cẩn

1990

Khánh Hiệp

 

25

Nguyễn thị Hoa

Diệu Linh

1960

NPT Xuyên Mộc

 

26

Nguyễn thị Thiên Lý

Diệu Hương

1990

Bửu Lâm

 

27

Bùi Quốc Ty

Nguyên Tiên

1984

Hạnh Trí

 

28

Nguyễn quốc Thái

Thiện Thới

1988

Ngọc Lâm

 

29

Trần Quốc Chuyên

Quảng Khánh Kinh

1979

Tân Sơn

 

30

Lê thị Trâm

Diệu Trang

1958

NPT Mộc

 

Tổng kết danh sách này là 30 ( ba mươi ) người

PL 2556, Bà Rịa Ngày 12 tháng 5 năm 2012

TM PHÂN BAN

PHÓ PHÂN BAN

( Đã ký )

HTr Cấp Tấn

Thiện Bình NGUYỄN HỒNG TRÂN

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Hồng Trân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 1735

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 49267

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4134871

Giới thiệu

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vốn dĩ ngày xưa nó là một tỉnh, nhưng vì qua nhiều biến cố, đổi thay của lịch sử nên nó phải chịu cảnh nay tách, mai nhập. Từ Pháp thuộc, Vủng Tàu có tên là Cap Saint Jacque nằm trong Tỉnh Bà Rịa. Đến thời Ngô Đình Diệm, tỉnh được đặt tên là Phước Tuy, Cape Saint Jacque ( tức gọi là Ô Cấp ) đổi thành quận Vũng Tàu; ...............Do vậy mà Gia Đình Phật Tử của Tỉnh cũng thế và có hai nguồn rõ rệt: Vũng Tàu và Bà Rịa. Ban Biên Tập Website  xin lược qua quá trình hình thành và phát triển của Gia Đình Phật Tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.