Mục đích của Gia Đình Phật Tử Việt Nam:"Đào luyện thanh thiếu đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chính – Góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội."
19:10 EST Thứ ba, 15/01/2019

Trang nhất » Tin Tức » Tu Học - Huấn Luyện » Tu học Huynh trưởng

Quyết định công nhận trúng cách bậc Kiên 2016 và hoàn thành bậc Trì 2014-2016

Đã xem: 2918

Thứ hai - 08/08/2016 02:18
Phân Ban vừa tổng kết kết quả thị kết khóa bậc Kiên năm 2016 và hoàn thành bậc Trì năm học 2014-2016. Xin công bố quyết định số 029-2016/GĐPT/NH/QĐ ngày 20/6/2016 như sau

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

******

PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

ANd9GcRnVA2TYN_tsiTtlEAkTS6_rbcpbipoOTQhGwozzqBgxqsoMx-_MoeYNw

   Số :  029/2016/GĐPT.BRVT/NH/QĐ

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 CÔNG NHẬN

HOÀN THÀNH TU HỌC

BẬC KIÊN 2016

– BẬC TRÌ NĂM OHJC 2014 - 2016

 

 

                     BAN HƯỚNG DẪN  PHÂN BAN

                GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Căn cứ Điều 3 chương I Nội quy Ban HDPT Trung ương GHPGVN

Căn cứ Nội quy Phân Ban GĐPT thuộc Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương GHPGVN được ban hành theo QĐ số 257/201//HĐTS ngày 127.7.2013.

Căn cứ quyết định số 453/QĐ/BTS ngày 24-10-2012 của Ban Trị Sự GHPG VN Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chuẩn y thành phần nhân sự Phân Ban Gia Đình Phật Tử tỉnh nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Căn cứ Quyết định số 014/2016/GĐPT/NH ngày 01/3/2016 của Ban Hướng dẫn Phân Ban GĐPT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu công cử thành phần Hội Đồng Thi Kết khóa tu học Huynh trưởng Bậc Kiên - Bậc Trì -  Bậc Định năm 2016 tại chùa Ngọc Lâm, huyện Long Điền.

Căn cứ biên bản của Hội Đồng Thi Kết khóa ngày 30/4/2016

Căn cứ đề nghị của Ủy viên nghiên huấn GĐPT Tỉnh

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay công nhận hoàn thành  chương trình tu học Huynh trưởng trong kỳ thi kết khóa ngày 17/4/2016  tại chùa Liên Trì TP Vũng Tàu như sau :

a./. Bậc Kiên : 75 ( Bảy mươi lăm) Huynh trưởng ( Có danh sách đính kèm )

b/.  Bậc Trì NĂM HỌC 2014-2016 : 30 Huynh trưởng ( Có danh sách đính kèm ).

Điều 2: Các Huynh trưởng trúng cách tu học các bậc nêu trên phải sống, tu học theo đúng Nội quy của Phân ban GĐPT.VN được HĐTS duyệt y và ban hành

Điều 3: Các Anh chị Chánh Thư ký Phân Ban, Ủy viên nghiên huấn, Huynh trưởng có tên trong danh sách và Ban Huynh trưởng  các GĐPT trong tỉnh có nhiệm vụ thực hiện quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký .

 

Nơi nhận

- BHDPT Tỉnh

     “ kính báo cáo “

- Các Huynh trưởng và BHT các GĐPT có tên trong danh sách

     “ để thực hiện”

- Lưu hồ sơ Nghiên huấn

KHÁN

TUN.THƯỜNG TRỰC BTS TỈNH

              TRƯỞNG BAN

        HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

 

 

 

 

ĐĐ THÍCH THIỆN THÔNG

PL 2560

Bà Rịa, ngày 20 tháng  6 năm 2016

TM.BHD PB GĐPT TỈNH

TRƯỞNG BAN

HTr Cấp Dũng

Thiện Chánh NGUYỄN NGỌC

 

 

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

*****

PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

DANH SÁCH

TRÚNG CÁCH BẬC KIÊN 2016

TẠI CHÙA LIÊN TRÌ ngày 17/4/2016

Theo quyết định số 029-2016/GĐPT/NH/QĐ ngày 20/6/2016

STT

HỌ VÀ TÊN

PHÁP DANH

N.SINH

ĐƠN VỊ GĐPT

01

Lâm Thị Đoan Trang

 

1976

Gđpt LiênTrì

02

Nguyễn Ngọc Minh

Trung Kim

1998

Liên Trì

03

Nguyễn Thị Lệ Thu

Phước Thuận

1992

Bát Nhã

04

Huỳnh Thị Minh Trâm

 

1992

Bát Nhã

05

Tống Gia Hy

Chơn Phương

1998

Bát Nhã

06

Tống Ái Linh

Phước Chi

1996

Bát Nhã

07

Trần Thị Cẩm Thúy

Phước Loan

1998

Bát Nhã

08

Võ Thị Phương Thanh

 

1998

Bát Nhã

09

Nguyễn Văn Dư

Nhuận Mã Nhân

1993

Bát Nhã

10

Trần Thị Thu Hà

Nhuận Hy Hải

1999

Khánh Đức

11

Trần Thanh Thương

Minh Quý

1997

Vạn Tuệ

12

Phan Thị Mai Anh

Quảng Thư

1998

Thanh Trì

13

Phan Thanh Phúc

Quảng Đức

1994

Thanh Trì

14

Phạm Thị Ngọc Hân

Quảng Hỷ

1994

Thanh Trì

15

Phan Văn Hậu

Quảng Nhân

1996

Thanh Trì

16

Đào Duy Vinh

Quảng Tánh

1997

Thanh Trì

17

Bùi Phi Hùng

Thiện Dũng

1991

Minh Duyên

18

Bùi Thị Lan 

Quãng Hoa

1989

Minh Duyên

19

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Tú Ngọc

1989

Minh Duyên

20

Phạm Minh Quỳnh

Quãng Kim

1985

Minh Duyên

21

Phan Thị Nguyên

 

1994

Minh Duyên

22

Hồ Công Dương

Quảng Đại

1990

Bửu Thiên

23

Nguyễn Công Ka

Đồng Tiến

1997

Bửu Thiên

24

Nguyễn Thị Anh Đào

Diệu Bình

1984

Tịnh Quang

25

Nguyễn Tấn Tài

Thiện Dũng

1998

Sơn Linh

26

Huỳnh Thế Hiển

Thiện Vinh

1997

Sơn Linh

27

Nguyễn Thanh Hùng

Thiện Tài

1998

Sơn Linh

28

Phạm Đình Sơn

Minh Hải 

1982

Như Ý

29

Phạm Thị Thu Hồng

Bửu Kim

1992

Như Ý

30

Nguyễn Ngọc Tiến

Quãng Triển

1982

Như Ý

31

Nguyễn Văn Khánh

Nhuận Tạo

1999

Linh Sơn

32

Nguyễn Xuân Trãi

Nhuận Thông

1999

Linh Sơn

33

Võ Thị Diệu Anh

Diệu Minh

1999

Linh Sơn

34

Nguyễn Văn Hoài Linh

Minh Thông

1999

Linh Sơn

35

Hồ Viết Dương

Minh Quý

1990

Linh Sơn

36

Võ Văn Sơn

Minh Lâm

1999

Linh Sơn

37

Trần Thị Mỹ Hà

Diệu Lan

1999

Linh Sơn

38

Lê Thị Kiều Liên

Diệu Hoa

1999

Linh Sơn

39

Trịnh Thị Kiều Oanh

Diệu Quý

1999

Linh Sơn

40

Phan Thị Thúy Vy

Diệu Mộng

1999

Linh Sơn

41

Võ Lê Đình Tài

Minh Phú

1999

Linh Sơn

42

Lương Thị Loan

Diệu Phụng

1999

Linh Sơn

43

Lê Văn Hà

Minh Tài

1990

Linh Sơn

44

Đoàn Thị Phương Thảo

Diệu Phương

1998

Linh Sơn

45

Đoàn Ngọc Thanh

Minh Ân

1989

Linh Sơn

46

Hồ Thị Phương Thảo

 

1999

Linh Sơn

47

Lê Viết Thành

Nguyên Lợi

1991

Linh Sơn

48

Dương Võ Kim Thoa

Diệu Xuyến

1995

Từ Quang

49

Lê Thị Tuyết

Tâm Tuệ

1999

Hạnh Trí

50

NGô Thị Tường Vi

Diệu Tính

1995

Kim Sơn

51

Nguyễn Quang Thịnh

Chánh Phi

1997

Kim Sơn

52

Nguyễn Chí Bảo

Thiện Thuần

1991

Kim Sơn

53

Nguyễn Thị Anh Thư

Diệu Phải

1997

Kim Sơn

54

Thượng Đình Dương Huy

Minh Chương

1999

Kim Sơn

55

Lê Thế Anh

Tâm Quảng

1996

Kim Sơn

56

Hồ Quang Lộc

Quảng Tước

1999

Kim Sơn

57

Nguyễn Lê Đại Tâm

Thiện Ngọc

1965

Kim Sơn

58

Phan Thành Đạt

Nhuận Tuyên Đạm

1997

Hải Thuận

59

Hàn Hưng Nam

 

1992

 

60

Nguyễn Thị Thu Thanh

Mẫn Chiêu Thành

1993

Phước Sơn

61

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

 

1993

Phước Sơn

62

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Diệu Giới

1998

Phước Sơn

63

Lê Thị Mỹ Linh

Thọ Tâm

1997

Phước Sơn

64

Phạm Thị Hoa

Diệu Tuyền

1995

Phước Sơn

65

Ngô Thị Thanh Thảo

Bảo Tâm

1999

Phước Sơn

66

Nguyễn Thị Kim Hạ

Mỹ Nga

1997

Ngọc Lâm

67

Nguyễn Gia Bình

Thiện Thắng

1996

Ngọc Lâm

68

Nguyễn Xuân Phú

Huệ Phú

1999

Ngọc Lâm

69

Nguyễn Thị Bích Nga

Ngọc Trân

1999

Ngọc Lâm

70

Nguyễn Văn Chương

Nhuận Trình

1995

Ngọc Lâm

71

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

Mỹ Tuyền

1997

Ngọc Lâm

72

Nguyễn Ngọc Cường

Tâm Thịnh

1985

Thiện Tâm

73

Phạm Nguyễn Ý Đạt

Minh Đạo

1998

Phước Duyên

74

Cái Hửu Thuận

Minh Hòa

1999

Phước Duyên

75

Hà Xuân Đức

Minh Nghĩa

1998

Phước Duyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng kết danh sách này là 75 ( Bảy mươi lăm ) Huynh truworng trúng cách bậc Kiên năm 2016

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TƯT

******

PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 

 

 

 

DANH SÁCH

HUYNH TRƯỞNG HỌC VIÊN

HOÀN THÀNH BẬC TRÌ

NĂM HỌC : 2014-2016

( Kèm theo quyết định

số 029-2016/GĐPT/NH/QĐ ngày 20/6/2016)

 

 

 

 

S TT

HỌ VÀ TÊN

PHÁP DANH

N.SINH

GĐPT

 
 

01

Đoàn Công Nhật

Chúc Hậu

1996

Bửu Thiên

 

02

Nguyễn Thanh Phong

Đồng Phú

1997

Bửu Thiên

 

03

Hồ Văn Thi

Nhuận Vi Thơ

1996

Khánh Đức

 

04

Hồ Văn Thơ

Nhuận Vi Thư

1996

Khánh Đức

 

05

Nguyễn Thị Sương

Nhuận Hiền Vân

1990

Khánh Đức

 

06

Nguyễn Thị Sương

Nhựt Nguyên Tuyết

1997

Khánh Phước

 

07

Mai Thị Tuyết Mai

Bổn Xuân

1992

Khánh Quảng

 

08

Nguyễn Minh Long

Trung Phi

1992

Liên Trì

 

09

Huỳnh Xuân Thành

Chánh Thiện

1993

Liên Trì

 

10

Nguyễn Thị Hiền

Diệu Hậu

1996

Linh Sơn

 

11

Lê Thị Thanh Nhàn

Diệu Nhã

1997

Linh Sơn

 

12

Nguyễn Đăng Quang

Nguyên Minh

1997

Linh Sơn

 

13

Huỳnh Thị Thu Trang

Diệu Nhã

1983

Linh Sơn

 

14

Phan Thị Thùy Vân

Diệu Hà

1996

Linh Sơn

 

18

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Diệu Cảm

1996

Linh Sơn

 

16

Ngô Thị Hồng

Diệu Hà

1958

Linh Sơn

 

17

Mai Thị Huyền

Tâm Trạm

1965

Kim Sơn

 

18

Nguyễn Thị Kim Dung

Diệu Hiền

1966

Kim Sơn

 

19

Nguyễn Xuân Quý

Huệ Quý

1996

Ngọc Lâm

 

20

Võ Thị Nghĩa

Diệu Quý

1985

Phước Sơn

 

21

Trương Thị Minh Trí

Diệu Thoại

1989

Phước Sơn

 

22

Ngyễn Thị Xuân Du

Diệu Dương

1960

NT.XM

 

23

Trương Thị Huyền

Diệu Phong

1965

NT.XM

 

24

Lê Thị Hồng Hoa

Diệu Lan

1968

NT.XM

 

25

Ngô Thị Ngọc Nhung

Quảng Lụa

1972

NT.XM

 

26

Lưu Thị Kim Lan

Diệu Chí

1969

NT.XM

 

27

Ngô Thị  Lan

Diệu Hương

1963

NT.XM

 

28

Trần Thị Kỳ Mai

Diệu Hoa

1954

NT.XM

 

29

Phùng Thị Thanh

Diệu Minh

1964

NT.XM

 

30

Lê Ngọc Thông

Thiên Ngọc Thái

1995

Tân Bửu

 

 

Tổng cộng danh sách này là 30 ( ba mươi ) Huynh trưởng học viên đã hoàn thành bậc Trì năm học 2014-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Phân Ban GĐPT Tỉnh Bà Rịa Vũng tàu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 58

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 56


Hôm nayHôm nay : 1735

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 49330

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4134934

Giới thiệu

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vốn dĩ ngày xưa nó là một tỉnh, nhưng vì qua nhiều biến cố, đổi thay của lịch sử nên nó phải chịu cảnh nay tách, mai nhập. Từ Pháp thuộc, Vủng Tàu có tên là Cap Saint Jacque nằm trong Tỉnh Bà Rịa. Đến thời Ngô Đình Diệm, tỉnh được đặt tên là Phước Tuy, Cape Saint Jacque ( tức gọi là Ô Cấp ) đổi thành quận Vũng Tàu; ...............Do vậy mà Gia Đình Phật Tử của Tỉnh cũng thế và có hai nguồn rõ rệt: Vũng Tàu và Bà Rịa. Ban Biên Tập Website  xin lược qua quá trình hình thành và phát triển của Gia Đình Phật Tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.