Mục đích của Gia Đình Phật Tử Việt Nam:"Đào luyện thanh thiếu đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chính – Góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội."
19:11 EST Thứ ba, 15/01/2019

Trang nhất » Tin Tức » Tu Học - Huấn Luyện » Tu học Huynh trưởng

Quyết định và danh sách Trúng cách tu học Huynh trưởng các bậc năm học 2016-2017

Đã xem: 1049

Thứ năm - 17/08/2017 19:57
Ban Hướng dẫn Phân Ban tổ chức lễ tổng kết và phát chứng chỉ trúng cách tu học Huynh trưởng các bậc học Kiên - Trì - Định năm học 2016-2017 vào ngày 20/8/2017 tại chùa Liên Trì - TP Vũng Tàu Sau đây là nội dung Quyết định và danh sách trúng chách.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN TRỊ SỰ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

******

PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 

                               Số :  025/2017/GĐPT/NH/QĐ

PL 2561. Bà Rịa, ngày 15 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

 CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH TU HỌC

BẬC KIÊN – BẬC TRÌ  - ĐỊNH

NĂM 2017

 

BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

*****

-         Căn cứ Chương V  Điều 21 Hiến chương  Giáo hội Phật giáo Việt Nam

-         Căn cứ Nội quy Gia đình Phật tử Việt Nam và Nội quy Huynh trưởng được tu chỉnh, ban hành theo Quyết định số 257/2013/QĐ.HĐTS, ngày 17/7/2013 của Ban Thường trực Hội Đồng Trị sự

-         Căn cứ Quyết định số 463/QĐ/BTS ngày 15/11/2016 của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chuẩn y thành phần nhân sự Ban Hướng Dẫn Phân ban Gia Đình Phật tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021

-         Căn cứ Quyết định số 008/2017 GĐPT/NH/QĐ ngày 28/02/2017 của Ban Hướng dẫn Phân Ban GĐPT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc thành lập Hội Đồng thi Kết khóa tu học Huynh trưởng Bậc Kiên - Bậc Trì -  Bậc Định năm 2017 tại chùa Như Y, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

-         Căn cứ biên bản của Hội đồng thi Kết khóa ngày 21/5/2017

-         Căn cứ đề nghị của Ủy viên Nghiên huấn GĐPT Tỉnh

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay công nhận hoàn thành  chương trình tu học Huynh trưởng trong kỳ thi Kết khóa ngày 08  tháng 4 năm 2017 tại Chùa Như Ý, Huyện Châu Đức  như sau :

a./. Bậc Kiên: 36 (ba mươi sáu) Huynh trưởng (Có danh sách đính kèm )

b/.  Bậc Trì: 16 (mưới sáu) Huynh trưởng (Có danh sách đính kèm ).

c/. Bậc Định:  38 (Ba mươi tám) Huynh trưởng (Có danh sách đính kèm).

Điều 2: Các Huynh trưởng trúng cách tu học các bậc nêu trên phải sống, tu học theo đúng Nội quy của Phân ban GĐPT.VN

Điều 3: Các Anh chị Chánh Thư ký, Ủy viên Nội vụ, Ủy viên Nghiên huấn, Huynh trưởng có tên trong danh sách và Ban Huynh trưởng các GĐPT trong tỉnh có nhiệm vụ thực hiện quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký

 

Nơi nhận

- BHD Phật Tử Tỉnh

     “ kính báo cáo “

- Các Huynh trưởng và BHT các GĐPT có tên trong danh sách

     “ để thực hiện”

- Lưu hồ sơ Nghiên huấn

KHÁN

    TUN.BAN THƯỜNG TRỰC BTS GHPGVN

                TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

  TRƯỞNG BAN BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

 

( Đã ký )

 

 

ĐẠI ĐỨC THÍCH CHIẾU HIỀN

 

 

TM .BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN

GĐPT TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

TRƯỞNG BAN

( Đã ký )

 

Huynh trưởng Cấp Tấn

    THIỆN BÌNH NGUYỄN HỒNG TRÂN

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

******

 PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Pl. 2561 -  Bà Rịa, ngày 15 tháng 6 năm 2017

DANH SÁCH

HUYNH TRƯỞNG TRÚNG CÁCH BẬC KIÊN – 2017

Theo Quyết định số 025/2017/GĐPT/NH/QĐ ngày 15/7/2017

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

PHÁP DANH

   N. SINH

GĐPT

ĐIỂM

GHI CHÚ

1

Ngu  Nguyễn thị Mai Thiên

Như Thảo

1973

 Liên Trì

16

Trúng cách

2

Nnn  Ng. Xuân Như Quỳnh

Diệu Nguyệt

1995

 Liên Trì

20

Trúng cách

3

Đặng Tiểu Yến

Diệu Trì

1999

 Ngọc Lâm

17

Trúng cách

4

Trần Thị Linh

-

2000

 Ngọc Lâm

21

Trúng cách

5

Hồ Thị Vân Tín

Mỹ Tuyền

1998

 Ngọc Lâm

15

Trúng cách

6

Phan Thị Huỳnh Hương

Mỹ Linh

1999

 Ngọc Lâm

15

Trúng cách

7

Nguyễn Xuân Hòa

Huệ Hòa

1998

 Ngọc Lâm

23

Trúng cách

8

Phạm Đức Tài

Huệ Đức

1999

 Ngọc Lâm

16

Trúng cách

9

Đào Ngọc Tuyết

Diệu Nhung

1966

Ngọc Minh

15

Trúng cách

10

Lê Nữ Thiên Vấn

Ngọc Văn

1980

 Ngọc Minh

17

Trúng cách

11

Nguyễn Thị Dung

Chúc Dung

1982

 Ngọc Minh

22

Trúng cách

12

Lâm Thị Ngọc Lý

Diệu Trang

1999

 An Hòa

20

Trúng cách

13

Lê Thị Kim Ngân

Diệu Vàng

2000

Linh Sơn

20

Trúng cách

14

Trần Thị Kim Bình

Diệu Yên

2000

Linh Sơn

18

Trúng cách

15

Bùi Thị Thu Thủy

Diệu Phi

1999

Linh Sơn

17

Trúng cách

16

Nguyễn Thị Hương Nguyệt

Diệu Nhựt

2000

Linh Sơn

17

Trúng cách

17

Nguyễn Gia Văn

Minh Trí

1999

Vạn Tuệ

17

Trúng cách

18

Nguyễn Thị Hương Thoa

Hạnh Thông

1998

Minh Duyên

19

Trúng cách

19

Bùi Phi Hải

Thiện Phúc

1994

Minh Duyên

18

Trúng cách

20

Hồ Thị Cẩm Uyên

Phước Huệ

1999

Bát Nhã

25

Trúng cách

21

Nguyễn Trọng Thành

Giác Đạt

1997

Bát Nhã

22

Trúng cách

22

Mai Thị Mỹ Hòa

Nguyên Hợp

2000

Khánh Quảng

23

Trúng cách

23

Nguyễn Thị Tường Vy

Nhuận Hằng Chưng

1997

Khánh Đức

17

Trúng cách

24

Võ Thị Trang

Thọ Đài

2000

Tịnh Quang

22

Trúng cách

25

Nguyễn Thị Kim Anh

Thọ Kiều

2000

Tịnh Quang

17

Trúng cách

26

Phạm Ngọc Sơn

Quảng Châu Vinh

2000

Tân Sơn

23

Trúng cách

27

Nguyễn Thị Minh Thông

Quãng Châu Trỉ

2000

Tân Sơn

23

Trúng cách

28

Huỳnh Kim Đạt

Quãng Châu Vững

2000

Tân Sơn

23

Trúng cách

29

Phậm Ngọc Tài

Quãng Châu Tuyên

2000

Tân Sơn

22

Trúng cách

30

Lê Thị Thanh Tuyền

Quãng Châu Phê

1999

Tân Sơn

24

Trúng cách

31

Đoàn Thanh Lan

Quãng Châu Vậy

2000

Tân Sơn

21

Trúng cách

32

Nguyễn Nhật Vương

Thiện Bảo

1989

Sơn Linh

16

Trúng cách

33

Nguyễn Thị Xinh

 

2000

Phước Sơn

16

Trúng cách

34

Trần Thiên Bảo

Thiện An

1999

Phước Sơn

24

Trúng cách

35

Hoàng Minh Cảnh

Minh Phong

2000

Phước Sơn

15

Trúng cách

36

Phạm Thị Thùy Linh

Bảo Yến

2000

Phước Sơn

16

Trúng cách

 

Tổng số danh sách này có 36 (ba muoi sáu) học viên trúng cách  Bậc Kiên

 

KHÁN

TUN.BAN THƯỜNG TRỰC BTS TỈNH

BAN  HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

TRƯỞNG BAN

( Đã ký )

 

Đại Đức THÍCH CHIẾU HIỀN

TM.BHD PB GĐPT TỈNH

TRƯỞNG BAN

      ( Đã ký  )

HTr Cấp Tấn

Thiện Bình Nguyễn Hồng Trân

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

          

         ( Đã ký )

HTr Cấp Tấn

Nhuận Thái Nguyễn Văn Thái

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

******

 PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 

Pl. 2561 -  Bà Rịa, ngày 15 tháng 6 năm 2017

DANH SÁCH

HUYNH TRƯỞNG TRÚNG CÁCH BẬC TRÌ – 2017

Theo Quyết định số 025/2017/GĐPT/NH/QĐ ngày 15/7/2017

 

TT

HỌ VÀ TÊN

PHÁP DANH

N. SINH

GĐPT

GHI CHÚ

1

Võ thị Hiền Trang

Diệu Đài

1996

Liên Trì

Trúng cách

2

Trần thanh Trung

Chánh Kiên

1993

Liên Trì

Trúng cách

3

Võ Thị Bích Loan

Diệu Hải

1979

Linh Sơn

Trúng cách

4

Trần Thị Phương Thảo

Diệu Thảo

1992

Linh Sơn

Trúng cách

5

Nguyễn Thị Thúy An

Hiền Tâm

1998

Hộ Pháp

Trúng cách

6

Đặng Nguyễn Ngọc Hải

Minh Tú

1999

Vạn Tuệ

Trúng cách

7

Trần Thị Thanh Tâm

Diệu Kiên

1998

Vạn Tuệ

Trúng cách

8

Phương Ngọc Lan

Tâm Tiên

1998

Vạn Tuệ

Trúng cách

9

Mai Thị Tuyết Sương

Bổn Như

1987

Khánh Quảng

Trúng cách

10

Đỗ Trọng Sang

Đồng Giàu

1996

Bửu Thiên

Trúng cách

11

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguyên Thảo

1992

Bát Nhã

Trúng cách

12

Phạm Thị Ngọc Ánh

Diệu Tuyết

1986

Như Ý

Trúng cách

13

Nguyễn Thị Kim Thúy

Diệu Phú

1994

Sơn Linh

Trúng cách

14

Phạm Thị Ngọc Ánh

Diệu Tuyết

1986

Như Ý

Trúng cách

15

Đặng Thị Thế Linh

Diệu Liên

1979

Tịnh Quang

Xét Đặc cách

16

Võ Thị Thùy Ngân

Nhuận Hà

1993

Sơn Linh

Xét Đặc cách

 

     Tổng số danh sách này có 16  (mười sáu) học viên trúng cách  Bậc TRI

 

                         KHÁN

TUN.BAN THƯỜNG TRỰC BTS TỈNH

BAN  HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

TRƯỞNG BAN

( Đã ký )

Đại Đức THÍCH CHIẾU HIỀN

TM.BHD PB GĐPT TỈNH

TRƯỞNG BAN

      ( Đã ký ) 

HTr Cấp Tấn

Thiện Bình Nguyễn Hồng Trân

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

          

         (Đã ký )

HTr Cấp Tấn

Nhuận Thái Nguyễn Văn Thái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

******

 PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 

Pl. 2561 -  Bà Rịa, ngày 15 tháng 6 năm 2017

DANH SÁCH

HUYNH TRƯỞNG TRÚNG CÁCH

 BẬC ĐỊNH – 2017

Theo Quyết định số 025/2017/GĐPT/NH/QĐ ngày 15/7/2017

 

TT

HỌ VÀ TÊN

PHÁP DANH

N.SINH

GĐPT

GHI CHÚ

1

Đào Tấn Ảnh

Thiên Dũng

1978

Bửu Quang

Trúng cách

2

Nguuyễn Tuân  Hoàng

Quảng Huy

1988

Bửu Thiên

Trúng cách

3

Nguyễn Khắc Mẫn

Chánh Tâm Bình

1953

Hải Trí

Trúng cách

4

Bùi Quốc Ty

Nguyên Tiên

1984

Khánh An

Trúng cách

5

Nguyễn Thị Lý

Nhuận Tín Trinh

1992

Khánh Đức

Trúng cách

6

Liễu Hoàng Đông Huệ

Nhuận Hiền Hoa

1992

Khánh Đức

Trúng cách

7

Luyện Thị Hằng

Nguyệt Hương Trang

1993

Khánh Phước

Trúng cách

8

Nguyễn Thị Hoa

Diệu Linh

1960

Kim Sơn

Trúng cách

9

Lê Thị Xinh

Diệu Tâm

1963

Kim Sơn

Trúng cách

10

Đỗ Thị An

Diệu Minh

1947

Liên Trì

Trúng cách

11

Nguyễn Hửu Chỉnh

Minh Tài

1973

Liên Trì

Trúng cách

12

Mai Thị Hòa

Viên Hảo

1950

Liên Trì

Trúng cách

13

Ngô Thanh Minh

Minh Thông

1972

Liên Trì

Trúng cách

14

Đồng Thị Sang

Diệu Chánh

1950

Liên Trì

Trúng cách

15

Nguyễn Văn Sỹ

Thiện Hiền

1990

Liên Trì

Trúng cách

16

Trần Anh Tuấn

Minh Tuấn

1974

Liên Trì

Trúng cách

17

Trần Ánh Hùng

Minh Hùng

1972

Liên Trì

Trúng cách

18

Nguyễn Hoàng Anh Châu

Huệ Tường

1991

Ngọc Lâm

Trúng cách

19

Huỳnh Xuân An

Minh Xuân

1989

Phước Lâm

Trúng cách

20

Nguyễn Đăng Nam Hải

Nhuận Hồng

1980

Phước Lâm

Trúng cách

21

Phạm Quang Hưng

Minh Tuấn

1978

Phước Lâm

Trúng cách

22

Nguyễn Thị Thu Lan

Liên Thanh

1967

Tân Bửu

Trúng cách

23

Văn Thị Lê

Quảng Khánh Nho

1975

Tân Sơn

Trúng cách

24

Nguyễn Thị Cẩm Linh

Quảng Khánh Vĩnh

1988

Tân Sơn

Trúng cách

25

Trần Thị Hải

Viên Hà

1953

Phước Lâm

Trúng cách

26

Nguyễn Thị Diệu

Trung Vy

1952

NT.XM

Trúng cách

27

Hoàng Kim Hòa

Nguyên Nghĩa

1970

Đồng nai

Trúng cách

28

Võ Thị Rớt

Diệu Giới

1953

Liên Trì

Trúng cách

29

Nguyễn Thị Kim Oanh

Diệu Thảo

1964

Khánh Phước

Xét Đặc cách

30

Lê Thị Trâm

Diệu Trang

1958

Kim Sơn

Xét Đặc cách

31

Nguyễn Tấn Trực

Từ Tâm

1964

Kim Sơn

Xét Đặc cách

32

Lê Văn Thương

Tâm Thắng

1940

Khánh Quảng

Xét Đặc cách

33

Hoàng Thị Lựu

Liễu Như

1963

Khánh Quãng

Xét Đặc cách

34

Trương Quang Thái

Tâm Lợi

1951

Khánh Quảng

Xét Đặc cách

35

Nguyễn Thị Mãng

Nguyên Thanh

1955

Tân Sơn

Xét Đặc cách

36

Trần Lễ

Nguyên Độ

1962

Bát Nhã

Xét Đặc cách

37

Bùi Văn Tân

Tâm Hội

1953

Hải Thuận

Xét Đặc cách

 

                           

                            Tổng số danh sách này có 37  (ba mươi bảy)  học viên trúng cách  Bậc ĐỊNH

 

                         KHÁN

TUN.BAN THƯỜNG TRỰC BTS TỈNH

BAN  HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

TRƯỞNG BAN

( Đã ký )

 

Đại Đức THÍCH CHIẾU HIỀN

TM.BHD PB GĐPT TỈNH

TRƯỞNG BAN

      ( Đã ký ) 

 

HTr Cấp Tấn

Thiện Bình Nguyễn Hồng Trân

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

          

         ( Đã ký )

 

HTr Cấp Tấn

Nhuận Thái Nguyễn Văn Thái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Nghiên huấn BHD/GĐPT/ Tỉnh Bà Rịa Vũng tàu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: KIên 2017

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 62

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 61


Hôm nayHôm nay : 1735

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 49343

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4134947

Giới thiệu

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vốn dĩ ngày xưa nó là một tỉnh, nhưng vì qua nhiều biến cố, đổi thay của lịch sử nên nó phải chịu cảnh nay tách, mai nhập. Từ Pháp thuộc, Vủng Tàu có tên là Cap Saint Jacque nằm trong Tỉnh Bà Rịa. Đến thời Ngô Đình Diệm, tỉnh được đặt tên là Phước Tuy, Cape Saint Jacque ( tức gọi là Ô Cấp ) đổi thành quận Vũng Tàu; ...............Do vậy mà Gia Đình Phật Tử của Tỉnh cũng thế và có hai nguồn rõ rệt: Vũng Tàu và Bà Rịa. Ban Biên Tập Website  xin lược qua quá trình hình thành và phát triển của Gia Đình Phật Tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.