Mục đích của Gia Đình Phật Tử Việt Nam:"Đào luyện thanh thiếu đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chính – Góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội."
19:15 EST Thứ ba, 15/01/2019

Trang nhất » Tin Tức » Văn Bản Lâp Quy

Quyết định công nhận trúng cách Trại Lộc Uyển 9 và A Dục 6 năm 2014

Đã xem: 2233

Thứ hai - 26/05/2014 06:04
Quyết định công nhận trúng cách liên trại huấn luyện A Dục 6 và Lộc Uyển 9 do BHD Phân Ban tổ chức tại chùa Chánh Giác xã Suối Rao huyện Châu Đức vào tháng 2/2014 vừa qua.

 

BAN TRỊ SỰ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

***

PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Số :       015  -14 / GĐPT / NH / QĐ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BI – TRÍ – DŨNG

******

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN TRÚNG CÁCH

TRẠI HUẤN LUYỆN

 HUYNH TRƯỞNG

LỘC UYỂN 9 & A DỤC 6

 

 

BAN HƯỚNG DẪN

PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Căn cứ :

-         Nội Quy GĐPT và Nội Quy Huynh trưởng GĐPT – GHPGVN được tu chỉnh bởi Hội nghị Huynh trưởng toàn quốc lần thứ 11 tại tổ đình Từ Đàm tỉnh Thừa Thiên – Huế năm  2011, được Hội Đồng Trị Sự GHPGVN ký ban hành tại  Quyết định số 257/2013/QĐ/HĐTS ngày 17/7/2013

-         Quyết định số 453/QĐ/BTS ngày 24/10/2012 của Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Bà Rịa Vũng tàu, chuẩn y thành phần nhân sự Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017.

-         Thông tư số 44-2013 ngày 18/12/2013 của Phân ban GĐPT Tỉnh v/v tổ chức liên trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển 9 và  A Dục 6 tại chùa Chánh Giác, xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

-         Biên bản Ban Quản Trại và Ban Giảng huấn liên trại ngày 09/02/2014 tại chùa Chánh Giác,  xã Suối Rao, huyện Châu Đức

-         Đề nghị của Ủy viên Nghiên  Huấn BHD Phân Ban GĐPT Tỉnh,

-         Nhu cầu Phật Sự.

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1 :Nay công nhận trúng cách trại huấn luyện Huynh Trưởng Sơ Cấp  Lộc Uyển 9 và cấp 1 A Dục 6 tổ chức tại chùa Chánh Giác. Xã Suối Rao, huyện Châu Đức gồm

a/. Trại Lộc Uyển  : 61 ( sáu mươi mốt ) trại sinh đủ điều kiện trúng cách ( Có danh sách kèm theo)

b/. Trại A Dục : 28 ( hai mươi tám) trại sinh đủ điều kiện trúng cách ( Có danh sách kèm theo )

            Điều 2 : Các Huynh trưởng Trúng cách phải tu học ,sinh hoạt, lảnh nhiệm vụ được phân công và quyền lợi theo Nội Quy Huynh trưởng  GĐPT-GHPGVN.

            Điều 3 : Các Anh chị Chánh Thư Ký Phân ban, Ủy Viên Nghiên Huấn Phân ban và các Huynh trưởng  có tên trong danh sách căn  cứ trách nhiệm thực hiện quyết định này.

 

Nơi nhận:

- BHDPT tỉnh

‘báo cáo”

- Các anh chị và trại sinh có tên trong quyết định

- BHT các GĐPT trong tỉnh

-Lưu hồ sơ nghiên huấn

KHÁN

TUN THƯỜNG TRỰC BTS

TRƯỞNG BAN HDPT TỈNH

 

 

 

(Đã ký và đóng dấu )

 

 

 

ĐĐ THÍCH THIỆN THÔNG

PL 2558

Bà Rịa, ngày 22 tháng 5 năm 2014

TM BAN HƯỚNG DẪN

TRƯỞNG PHÂN BAN

 

( Đã ký )

 

 

Huynh Trưởng Cấp Dũng

Thiện Chánh NGUYỄN NGỌC                                                        DANH SÁCH HUYNH TRƯỞNGTRẠI SINH
                                                   TRÚNG CÁCH TRẠI HUẤN LUYỆN LỘC UYỄN IX
                                                                TỪ NGÀY 05.02 - 09.02.2014
                                                   TẠI CHÙA CHÁNH GIÁC – SUỐI RAO-CHÂU ĐỨC


STT SỐ  TS HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH NĂM SINH ĐƠN VỊ
1 1 Đỗ Thị Mỹ Dung Diệu Hiếu 1982 Bửu Quang
2 2 Đỗ Xuân Trường Bửu Quảng 1996 Bửu Quang
3 3 Phạm Trần Thanh Phong Đồng Lưu 1991 Bửu Thiên
4 4 Trần thị Thu Hà Tâm Phước Hải 1997 Bửu Thiên
5 5 Đoàn Hồng San Chúc Hiền 1994 Bửu Thiên
6 6 Nguyễn Văn Thành Đồng Trung 1996 Bửu Thiên
7 7 Trịnh Thùy Trang Đồng Hiền 1995 Bửu Thiên
8 12 Nguyễn Văn Thắng Minh Chi 1989 Hải Thuận
9 13 Ngô Thanh Minh Minh Thông 1972 Hải Trí
10 14 Nguyễn  Quang Thuận Chánh Thiện Toàn 1996 Hải Trí
11 15 Nguyễn Thị Sương Nhựt Nguyên Tuyết 1997 Khánh Phước
12 16 Huỳnh Thị Lợi Bổn Hiệp 1995 Khánh Quảng
13 17 Mai Thị Tuyết Mai Bổn Xuân 1992 Khánh Quảng
14 18 Trương Ngọc Sơn Thiện Hải 1969 Khánh Quảng
15 19 Võ Thị Bích Thảo Đồng Hiền 1996 Khánh Quảng
16 23 Lâm Thị Liên Diệu Thanh 1995 Khánh Sơn
17 24 Phạm Thị Trúc Linh Diệu Ngân 1985 Khánh Sơn
18 25 Võ Thị Nghĩa Diệu Quý 1985 Khánh Sơn
19 30 Nguyễn Thị Sương Nhuận Hiền Vân 1990 Khánh Đức
20 32 Hồ Văn Thơ Nhuận Vi Thư 1996 Khánh Đức
21 31 Hồ Văn Thi Nhuận Vi Thơ 1996 Khánh Đức
22 33 Trần Thị Minh Châu Diệu Phúc 1995 Kim Sơn
23 36 Trần Thị Thanh Kiều Tín Diễm 1997 Kiên Linh
24 39 Nguyễn Thị Kim Thoa Diệu Hảo 1995 Phước Lâm
25 40 Lê Thị Đào Diệu Xuân 1993 Liên Trì
26 41 Nguyễn Minh Long Trung Phi 1992 Liên Trì
27 42 Lê Thị Mai Diệu Đông 1991 Liên Trì
28 43 Huỳnh Xuân Thành Chánh Thiện 1993 Liên Trì
29 45 Trần Thành Trung Chánh Kiên 1993 Liên Trì
30 46 Võ Thị Kim Xuân Diệu lạc 1995 Liên Trì
31 49 Nguyễn Thị Hiền Diệu Hậu 1996 Linh Sơn
32 50 Vũ Thị Thảo Hiền Diệu Hòa 1996 Linh Sơn
33 51 Nguyễn Thị Ngọc Linh Diệu Cảm 1996 Linh Sơn
34 52 Nguyễn Văn Minh Phụng Minh Hoàng 1995 Linh Sơn
35 53 Trần Thị Thu Thảo Diệu Quý 1995 Linh Sơn
36 54 Phan Thị Thùy Vân Diệu Hà 1996 Linh Sơn
37 55 Nguyễn Thị Ngọc Thương Mỹ Thương 1994 Ngọc Lâm
38 56 Trần Công Hiếu Huệ Minh 1991 Ngọc Lâm
39 57 Đặng Thị Thu Nguyệt Ngọc Nguyệt 1992 Ngọc Lâm
40 58 Trần Thị Diễm Oanh Mỹ Diễm 1995 Ngọc Lâm
41 59 Lê Ngọc Thông Thiên Ngọc Thái 1995 Ngọc Thành
42 60 Trần Thị Kim Anh Quảng Châu Trân 1997 Tân Sơn
43 61 Phạm Thị Thu Thảo Quảng Khánh Mộc 1996 Tân Sơn
44 62 Trần Thị Trang Quảng Khánh Trong 1996 Tân Sơn
45 63 Nguyễn Văn Tâm Tâm Trung Đạt 1994 Thiện Tâm
46 64 Nguyễn Bá Hải Thiện Tấn 1995 Tịnh Quang
47 65 Hoàng Hồng Linh Diệu Mỹ 1989 Từ Quang
48 66 Nguyễn Xuân Long Minh Trọng 1991 Từ Quang
49 67 Nguyễn Ngọc Tân Minh Tiến 1990 Từ Quang
50 68 Thang Hoài Vân Tâm Viên 1995 Từ Quang
51 69 Dương Tiến Đạt Chúc Thành 1994 Sơn Linh
52 70 Hoàng  Huy Chúc Phát 1996 Sơn Linh
53 71 Trần Thị Ngọc Ánh Diệu Loan 1993 Vạn Tuệ
54 81 Văn Chấn Mủ Trung Thanh 1994 Vạn Tuệ
55 72 Phan Quang Trung Minh Quang 1997 Vạn Tuệ
56 77 Nguyễn Thị Bích Tuyền Diệu Ngọc 1991 Vạn Tuệ
57 79 Phương Ngọc Yến Tâm Châu 1996 Vạn Tuệ
58 73 Nguyễn Thị Kim Dung Diệu Hiền 1966 N.T Xuyên Mộc
59 74 Trương Thị Huyền Diệu Phong 1965 N.T Xuyên Mộc
60 75 Lưu Thị Kim Lan Diệu Chí 1969 N.T Xuyên Mộc
61 76 Ngô Thị Ngọc Nhung Quảng Lụa 1970 N.T Xuyên Mộc
      
              Tổng kết danh sách này  tổng cọng  có  61  Trại sinh trúng cách kỳ thi kết khóa Lộc Uyễn IX .
            Từ ngày 05 tháng 02  đến ngày 09 tháng 02 năm 2014 tại Chùa Chánh Giác Xã Suối Rao, Huyện Châu Đức
                                                                                        PL.2557. Châu Đức, ngày 09 tháng 02 năm 2014
                                                                                            
                                                    TM .Hội Đồng Thi kết khóa A Dục VI - Lộc Uyễn IX
 
          Trại trưởng Liên trại  A Dục VI  Lộc Uyễn IX                             Thư ký Liên trại A Dục VI  Lộc Uyễn IX
                                                                          
                              Huynh trưởng Cấp Tấn                                                       Huynh trưởng Cấp Tín
                         Tâm Hạnh   Nguyễn Trương                                           Nguyên Phục Nguyễn Văn Khôi

 

 

DANH SÁCH HUYNH TRƯỞNG TRẠI SINH
 TRÚNG CÁCH TRẠI HUẤN LUYỆN A DỤC VI
TỪ NGÀY 05.02 - 09.02.2014  tại Chùa Chánh Giác
 


STT SỐ TS HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH NĂM SINH ĐƠN VỊ
1 1 Nguyễn Thị Kim Thương Diệu Lượng 1981 Bửu Quang
2 2 Nguyễn Thị Luyện Tâm Hậu 1972 Bửu Thiên
3 3 Nguyễn Khắc Mẫn Chánh Tâm Bình 1953 Hải Trí
4 4 Liễu Hoàng  Đông Huệ Nhuận Hiền Hoa 1992 Khánh Đức
5 6 Nguyễn Thị Lý Nhuận Tín Trinh 1992 Khánh Đức
6 7 Trần Trung Tín Chánh Hiển Huy 1994 Khánh Đức
7 8 Luyện Thị Hằng Nguyệt Hương Trang 1993 Khánh Phước
8 9 Nguyễn Thị  Kim Oanh Diệu Thảo 1964 Khánh Phước
9 10 Nguyễn Đức Toàn Nhựt Nguyên Thể 1995 Khánh Phước
10 11 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Nhựt Nguyên Thanh 1994 Khánh Phước
11 12 Nguyễn Hoàng Anh Châu Huệ Tường 1991 Ngọc Lâm
12 13 Trần Thị Kim Loan Diệu Mỹ 1992 Ngọc Lâm
13 14 Nguyễn Quốc Thái Thiện Thới 1988 Ngọc Lâm
14 15 Văng Thị Trinh Ngọc Như 1990 Ngọc Lâm
15 16 Trần Thái Quyên Đồng Thiện 1983 Phước Duyên
16 17 Trần Thị Thanh Vân Diệu Bích 1994 Phước Lâm
17 18 Trần Anh Hùng Minh Hùng 1972  Liên Trì
18 19 Phạm Quang Hưng Minh Tuấn 1978  Liên Trì
19 20 Trần Anh Tuấn Minh Tuấn 1974 Liên Trì
20 21 Tống Nam Sơn Trí Giác 1957 Liên Trì
 21 22 Nguyễn Văn Sỹ Thiện Hiền 1990  Liên Trì
22 23 Nguyễn Đức Hưng Minh Toàn 1965 Tường Vân
23 24 Trần Văn Quốc Chuyên Quảng Khánh Kinh 1979 Tân Sơn
24 25 Trương Đức Minh Minh Từ 1989 Từ Quang
25 32 Nguyễn Thị Cẩm Linh Quảng Khánh Vĩnh 1987 Tân Sơn
26 30 Văn Thị Lê Quảng Khánh Nho 1975 Tân Sơn
27 31 Nguyễn Văn Tưởng Đồng Tâm 1983 Tân Bửu 
28 33 Nguyễn Tấn Trực TừTâm 1964 Kim Sơn
                                                             

                Tổng kết danh sách này  tổng cọng  có  28 Huynh trưởng trúng cách kỳ thi kết khóa A Dục VI  
Từ ngày 05 tháng 02  đến ngày 09 tháng 02 naăm 2014 tại Chùa Chánh Giác Xã Suối Rao, Huyện Châu Đức
                                                                                                       PL.2557. Châu Đức, ngày 09 tháng 02 năm 2014

                                           TM .Hội Đồng Thi kết khóa A Dục VI - Lộc Uyễn IX

             Trại trưởng Liên trại  A Dục VI  Lộc Uyễn IX         Thư ký Liên trại A Dục VI  Lộc Uyễn IX
                                                                                
                              Huynh trưởng Cấp Tấn                                      Huynh trưởng Cấp Tín
                          Tâm Hạnh   Nguyễn Trương                          Nguyên Phục Nguyễn Văn Khôi
 

 

Nguồn tin: Phân Ban GĐPT BRVT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 77

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 76


Hôm nayHôm nay : 1735

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 49399

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4135003

Giới thiệu

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vốn dĩ ngày xưa nó là một tỉnh, nhưng vì qua nhiều biến cố, đổi thay của lịch sử nên nó phải chịu cảnh nay tách, mai nhập. Từ Pháp thuộc, Vủng Tàu có tên là Cap Saint Jacque nằm trong Tỉnh Bà Rịa. Đến thời Ngô Đình Diệm, tỉnh được đặt tên là Phước Tuy, Cape Saint Jacque ( tức gọi là Ô Cấp ) đổi thành quận Vũng Tàu; ...............Do vậy mà Gia Đình Phật Tử của Tỉnh cũng thế và có hai nguồn rõ rệt: Vũng Tàu và Bà Rịa. Ban Biên Tập Website  xin lược qua quá trình hình thành và phát triển của Gia Đình Phật Tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.